Nu een website of webshop met 25% voordeel

Het moment om te investeren in een nieuwe webshop of website is nu!

De afgelopen periode heeft het meer dan overduidelijk gemaakt dat bedrijven hun omzet moeten kunnen halen uit alle mogelijke activiteiten. Daarom steunt de Federale overheid onder andere digitale investeringen in een webshop of website. 
Concreet gaat het om een verhoogde investeringsaftrek van 25% in te voeren voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 worden uitgevoerd door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen.
Daarnaast zal ook de overdracht van de investeringsaftrek aangelegd in het boekjaar 2019 worden versoepeld. 

Een nieuwe website lanceren of het implementeren van een webshop is tevens een goed moment om de marketing strategie van het bedrijf onder de loep te nemen. Zo is een terdege klant analyse altijd een goed uitgangspunt om de navigatie van je website op te bepalen. Het gaat er toch om dat de klant snel en goed kan vinden wat jij verkoopt of aanbiedt? Is een webshop iets waar je altijd al zin in had en is deze investeringsaftrek net hetgene wat je nodig had om er aan te starten? Maar wil je er wel ineens voor zorgen dat alles goed verloopt en nieuwe klanten je kunnen vinden via Google en Sociale Media? Laat dotWEB dan meehelpen aan het uitzetten van de marketing strategie, het contentplan en meedenken aan concrete acties.

Hoe zit het nu exact met deze investeringsaftrek? Deze moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Het moet gaan om investeringen in vaste activa die gedurende minstens drie jaar worden afgeschreven;
  • Het moet gaan om investeringen in nieuwe activa. Verbeteringswerken aan bestaande gebouwen kunnen als nieuwe investeringen worden aangemerkt op voorwaarde dat er een waardevermeerdering is. ‘Nieuw’ betekent voor immateriële vaste activa dat ze in België nog niet voor een beroepsactiviteit gebruikt worden;
  • Deze activa moeten tijdens het belastbare tijdperk zijn verkregen;
  • Deze activa moeten in België uitsluitend voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.

Bekijk alle verdere info hier: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/investeringsaftrek

Deel dit artikel met je netwerk

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Marketing Nieuws

Wist je dat je ons altijd mag contacteren over het nieuws dat we posten? Wel, laat ons samen bekijken wat we met de topic voor u kunnen doen.

Recente Posts

Ontdek Meer Door Een Eerste Klik

Omdat voor ons een klik belangrijk is 

dotWEB is nu

Bitter Melon